Rekentools

Onafhankelijke assurantiebemiddelaar

Bent u op zoek naar een onafhankelijke assurantiebemiddelaar die samenwerkt met vrijwel alle aanbieders van financiële dienstverlening? Dan moet u bij Engel Financieel Advies zijn. Als u nog vragen heeft over onze diensten, kunt u deze stellen aan onze medewerkers.

Financiële rekentools

Snel inzicht in uw financiële vraag? Hieronder vindt u een groot aantal financiële rekentools!

Hypotheek - Rentemiddeling

Hoeveel lager wordt jouw hypotheekrente na rentemiddeling?

Rentemiddeling kan een alternatief zijn voor het oversluiten van je hypotheek als de rente nu (veel) lager is dan de hypotheekrente die je betaalt en de boeterente bij oversluiten te hoog is om in één keer te kunnen betalen.

Bij rentemiddeling betaal je de boeterente uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode door een renteopslag op de normale rente. Je betaalt dan een hypotheekrente die ligt tussen de oude rente en de marktrente. Vandaar de naam rentemiddeling.

Zo zou het tenminste moeten zijn en goede banken doen het ook zo. Maar helaas niet alle banken. Sommige banken berekenen de rente na rentemiddeling op een andere, voor jou altijd onvoordelige, manier. Feitelijk betaal je dan gewoon extra (verborgen) kosten. Met deze berekening kun je zelf berekenen wat de rente is of zou moeten zijn na rentemiddeling. Als het aanbod van jouw bank een (veel) hogere rente is, is oversluiten met een boeterente een voordeligere keuze.

Hypotheek - Aflossen

Is het aflossen van jouw hypotheek voordelig?

Als je een hypotheek en eigen geld hebt, is het de vraag of sparen (en beleggen) naast je hypotheek slim is. Of is het beter is om je geld te gebruiken om je hypotheek zo veel mogelijk af te lossen.

Met onderstaande berekening kun je zelf berekenen of het aflossen van je hypotheek zinvol is. Aandachtspunten:

 • Aflossen wordt interessanter als je ouder bent.
 • Opnieuw een hypotheek afsluiten is meestal onvoordelig door de bijleenregeling en omdat nieuwe hypotheken altijd moeten worden afgelost tijdens de looptijd. Dit levert minder hypotheekrenteaftrek op.
 • Denk goed na over het box 3 rendement dat je invult.
 • Rentes en beleggingsrendementen stijgen en dalen.
 • Als de spaarrente nu laag is, kan hij straks weer hoger zijn.
 • Als je jouw hypotheek aflost met je spaargeld, heb je je spaargeld niet meer beschikbaar. Vul daarom voor een goede vergelijking een box 3 rendement in dat past bij het langer vastzetten van je geld in een spaardeposito (of met beleggen). Bijvoorbeeld net zo lang als jouiw hypotheek nog loopt of je rentevastperiode nog is.
 • Aflossen van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek is zelden zinvol. Je spaart daarin immers met een hoge rente, die gekoppeld is aan de te betalen hypotheekrente.
 • Aflossen van het laatste beetje hypotheek is altijd voordelig door de wet Hillen. De wet Hillen zorgt voor een extra belastingaftrek als je geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheeklening) hebt. De wet Hillen is meegenomen in de berekening.

LET OP: deze berekening houdt geen rekening met een eventuele (rente)boete die je krijgt bij aflossen tijdens een rentevastperiode. Aflossen met een boete is doorgaans niet verstandig: de boete weegt zelden op tegen een eventueel voordeel bij aflossen.

Hypotheek - Oversluiten

Wanneer is jouw hypotheek oversluiten voordelig?

Als de hypotheek rente nu lager is dan de rente waartegen ujouw huidige hypotheek is afgesloten kan het oversluiten van jouw hypotheek je een voordeel opleveren. Maar jouw hypotheek oversluiten is lang niet altijd voordelig!

Bij het oversluiten heft je de bestaande hypotheek op en sluit je een nieuwe hypotheek af. Daaraan zijn kosten verbonden: een boete voor het vervroegd aflossen van de bestaande hypotheek en kosten voor het afsluiten van de nieuwe hypotheek.

Toch kan een hypotheek oversluiten voordelig uitpakken en zorgen voor lagere maandlasten. Het oversluiten kan vooral interessant zijn als de hypotheek rente op het moment van oversluiten laag is en je verwacht dat de hypotheekrente (veel) hoger is aan het einde van de rentevastperiode.

NB Oversluiten van een (bank)spaarhypotheek is zelden interessant. Een hoge hypotheekrente betekent daarvoor namelijk gelijk ook een hoge spaarrente. Een lagere rente zorgt er dan voor dat je maandelijks meer moet inleggen om aan het benodigde eindkapitaal te komen. Het voordeel van het minder hypotheekrente betalen gaat daarmee grotendeels weer verloren.

Met onderstaande berekening kun je zelf berekenen of jouw hypotheek oversluiten lonend is of niet. Nieuw: de berekening is versimpeld met minder in te voeren gegevens en een duidelijker resultaat.

Hypotheek - Maandlasten lineaire hypotheek

Wat zijn de maandlasten bij een lineaire hypotheek?

Bij een lineaire hypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand even veel, namelijk de hypotheeklening gedeeld door de looptijd. Omdat er tussentijds wordt afgelost, hoef je iedere maand minder rente te betalen en heb je daardoor iedere maand lagere maandlasten.

Minder hypotheekrente betalen betekent wel ook minder hypotheekrenteaftrek.

Je kunt hier zelf berekenen hoe het aflossen van een lineaire hypotheek verloopt. Wat zijn de bruto en netto maandlasten (box 1) gedurende de looptijd en hoe wijzigen deze. De berekening toont ook de resterende hypotheek aan het einde van ieder jaar. De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

Hypotheek - Maandlasten Annuïteitenhypotheek

Wat zijn de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand een beetje. De aflossing (annuïteit genoemd) is zo berekend, dat je iedere maand dezelfde bruto maandlasten betaalt. Omdat er tussentijds wordt afgelost, heb je wel steeds minder hypotheekrenteaftrek, waardoor de netto maandlasten wel stijgen.

Hier kun je zelf berekenen wat de bruto en netto maandlasten (box 1) zijn voor een annuïteiten hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek.

De berekening toont ook de aflossing, betaalde rente en resterende hypotheek tijdens de looptijd. De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

Hypotheek - Netto hypotheek maandlasten

Wat zijn de bruto en netto maandlasten van een hypotheek.

Verschillende hypotheekvormen hebben verschillende netto maandlasten. Dit heeft onder andere te maken met wel of niet kapitaal opbouwen en fiscale regels.

Onderstaande berekening toont de globale bruto en netto maandlasten van een hypotheek. Je kunt de maandlasten berekenen voor een hypotheek die uit één of twee delen bestaat. Bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek met een aflossingsvrij deel (let op: beide met hypotheekrenteaftrek, dus geen zogenaamde Blok-hypotheek).

Actueel renteoverzicht (Bron Homefinance)

Als je een hypotheek afsluit doe je dat voor een kortere of langere tijd. Een van de belangrijkste factoren voor jouw netto woonlasten is de hoogte van de rente. Maar op het moment dat jij jouw hypotheek afsluit weten jij noch wij wat de rente in de komende 10, 20 of 30 jaar gaat doen.

De rente is het prijskaartje van de hypotheeklening en de hoogte ervan is onder meer afhankelijk van:

 • De actuele rentestand en de rente-ontwikkeling op de markt
 • Hypotheeklening versus waarde van je woning
 • Nieuwbouw of bestaande bouw
 • De wijze waarop je gaat aflossen
 • De duur van de rentevaste periode
 • Het wel of niet kunnen krijgen van de Nationale Hypotheek Garantie

De belangrijkste vraag die jij jezelf moet stellen: hoeveel risico wil ik lopen met een bepaalde rentevariant. Engel Financieel Advies maakt het jou duidelijk!

Onderstaand vind je de actuele renteoverzichten met de 10 scherpste aanbiedingen. In veel gevallen kan een nóg scherpere rente worden aangeboden. Het loont dus altijd de moeite om bij ons kantoor te informeren.

Hypotheek - Maximale hypotheek

Bereken de maximale hypotheek die jij kunt krijgen.

Met deze rekentool kun je zelf de maximale hypotheek berekenen. Het berekenen gebeurt volgens de wettelijke normen en rekenregels. Tegelijk wordt de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) berekend en getoond.

Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze op basis van jouw situatie besluiten om jou een lagere hypotheek aan te bieden.

Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:

 • Jouw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van jouw partner.
 • De hypotheekrente die je krijgt of de vastgestelde rekenrente.
 • De marktwaarde van de woning.
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

Als jij nog niet weet om welke woning het gaat, kun je hier ook de hypotheek berekenen, zonder daar rekening mee te houden. Denk er dan wel aan dat bij het definitief berekenen van de maximale hypotheek, deze dan wel lager kan uitvallen.

NB Deze berekening gaat er van uit dat je de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.

Pensioen - Lijfrenteaftrek - Reserveringsruimte

Heb je in een jaar premies betaald of stortingen gedaan voor lijfrente?

Met deze rekenhulp bereken jij hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg jij maximaal mag aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Houd bij het invullen een aantal documenten bij de hand. Dit zijn documenten over het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte. Doe je bijvoorbeeld aangifte over 2016? Houd dan de gegevens van 2015 bij de hand.

Om jouw jaarruimte te berekenen, heb je de volgende gegevens nodig:

 • je aangifteformulier of een afdruk van je digitale aangifte
 • je inkomensgegevens als je in loondienst was of zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde
 • de opgaaf van je pensioenaangroei die je van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen

Wil je ook je reserveringsruimte berekenen? (Dit is het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar, dat je alsnog geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken als je meer premie in aftrek wilt brengen dan je aan jaarruimte hebt.) Dan heb je ook de gegevens nodig over je inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de afgelopen 8 jaar.

 

Pensioen - Revisierente lijfrente

Met deze rekenhulp reken jij uit of je minder revisierente kunt betalen.

Normaal gesproken betaal je 20% van de waarde in het economisch verkeer van een lijfrenteverzekering of van het tegoed van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Is de uitkomst van de berekening lager dan 20% van de waarde in het economisch verkeer? Dan geldt voor jou het lagere bedrag.

 

Pensioen - AOW-uitkering

AOW-uitkering – wat is de hoogte van jouw AOW-uitkering (inclusief partnertoeslag)?

Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft in Nederland recht op een AOW-uitkering. Hoe hoog deze is, is mede afhankelijk van je gezinssituatie.

Als je een jongere partner hebt, had je voorheen naast je AOW vaak ook nog een AOW-toeslag voor jouw partner. Deze partnertoeslag is per 1-1-2015 komen te vervallen, tenzij jij toen al AOW ontving.

Heeft jouw partner ook de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft hij of zij meestal zelf recht op een AOW-uitkering.

Engel Financieel Advies

Bovenstehuis 16
5427 RM Boekel
T: 0492 – 32 24 94
E:info@viaengel.nl

Bent u op zoek naar een onafhankelijke assurantiebemiddelaar die samenwerkt met vrijwel alle aanbieders van financiële dienstverlening?

Share This